Логачова Світлана Станіславівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук.

Посада: старший викладач.

Основні дисципліни: Самоменеджмент; Тайм-менеджмент; Маркетинг освітньогозакладу; Менеджмент творчості.

Наукові інтереси: розвиток особистості.